LOGIN
Strefa klienta - logowanie
Użytkownik
Hasło
Pamietaj mnie

Referencje

Referencje

Projekty UE

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie na projekt "Unowocześnienie procesu zarządzania spółdzielnia poprzez zastosowanie technologii ERP". W ramach projektu, którego część dofinansowano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w latach 2004-2006, działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję, zrealizowaliśmy następujące działania: - zakup serwera bazy danych i analitycznego wraz z oprogramowaniem Windows Server 2003 i SQL Server, - zakup stacji roboczych wraz z oprogramowaniem systemowym Windows XP, - zakup komputerów przenośnych, - zakup pakietu zintegrowanego systemu komputerowego klasy ERP, w którego skład weszły moduły księgowy, sprzedaży, zamówienia, produkcja, serwis, CRM, kadry i płace.

Wartość wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.3, wyniosła 166 917 PLN, z czego 30% (49 755 PLN) jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego samego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie z programu SPO WKP działanie 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, zrealizowaliśmy następujące działania: - 133 roboczo godziny obejmujące doradztwo, w zakresie wdrażania technologii informatycznych.

Wartość wydatków kwalifikowanych w działaniu 2.1, wyniosła 48 400 PLN, z czego 50% (24 200 PLN) jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach całego projektu wydatki wyniosły 385 225 PLN, z czego 215 317 PLN to wydatki kwalifikowane w ramach SPO WKP działanie 2.1 i 2.3. Dofinansowanie w ramach obu działań wyniosło 73 955 PLN, co stanowi ok. 20% wydatków w ramach całego projektu. Dzięki zrealizowaniu projektu została wzmocniona pozycja konkurencyjna spółdzielni na rynku krajowym i Unii Europejskiej. Obniżono koszty działania poprzez wyeliminowanie zbędnych działań administracyjnych, poprawiono gospodarkę zapasami. Wdrożenie projektu pozwoliło na bieżącą kontrolę marży netto. Poprawiła się efektywność i komfort pracy. Zmniejszył się czas reakcji spółdzielni na zmiany pojawiające się w jej otoczeniu biznesowym. Namawiamy wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z różnych form dofinansowania realizowanych przez Unię Europejską. To się naprawdę opłaca.

 

PRZYDATNE LINKI:


www.parp.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 

Certyfikaty

Certyfikaty

Systemy jakości

ELEKTRA - jest posiadaczem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością  spełniając  wymagania normy PN-EN ISO 9001-2009  w zakresie:

  • projektowania, wytwarzania, dostarczania  i  serwisu lamp sygnalizacyjno–ostrzegawczych dla pojazdów.

ELEKTRA  corocznie poddaje się auditom okresowej kontroli  SZJ.
System  Zarządzania  Jakością prawidłowo funkcjonuje w  Elektrze od roku 2001 .

ELEKTRA – jako producent wyposażenia i części dla pojazdów kołowych jest zobowiązany  do badań  homologacyjnych w zakresie wymagań Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej  Organizacji Narodów Zjednoczonych , potwierdzenia badań dokumentem homologacji  , znakowania produktów cechami  homologacji oraz poddawaniu się okresowej kontroli zgodności produkcji  wyrobu homologowanego.

ELEKTRA  w zakresie porozumień przyjęcia jednolitych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych  dostosowuje się do wymagań  następujących Regulaminów EKG ONZ oraz Dyrektyw ECE :

  • Regulamin R 65 EKG ONZ  dotyczący homologacji specjalnych świateł ostrzegawczych dla pojazdów samochodowych
  • Regulamin R 10 EKG ONZ  dotyczący homologacji pojazdów i ich wyposażenia  pod względem kompatybilności elektromagnetycznej
  • Dyrektywa    72/245/EWG zmieniona dyrektywą 2004/104/WE  następnie dyrektywą 2006/96/WE dotycząca homologacji pojazdów i ich wyposażenia w  zakresie kompatybilności  elektromagnetycznej.

Wszystkie wyroby z zakresu produkcji  ELEKTRA wprowadzane do sprzedaży posiadają stosowne świadectwa homologacji, udostępniane klientom  na żądanie.

 

 

Więcej artykułów…

  1. Nasza misja
  2. O firmie